Образна диагностика

Кабинети Образна Диагностика

Сектор образна диагностика към „ДКЦ 14 София” ЕООД е оборудван със съвременна апаратура, включващ конвенционален рентгенов апарат, апарат за измерване на костна плътност /DEXA/, ултразвуков апарат окомплектован с трансдюсери за коремни органи, меки тъкани , млечни жлези, дигитален мамографски апарат, интраорален секторен кугел, рентгенова уредба за 3D и 2D ортопантомографски изследвания.

Работно време РЕНТГЕН с пациенти от понеделник до петък: 7:30–16:00 ч.
Информация Лекар Паботно време Кабинет Телефон
Рентген Д-р Веселин Наралиев Всеки Ден
От 08:30–14:00 ч.
305 02 / 40 40 418
Ехография Д-р Диана Филипова Всеки Ден
От 08:30–14:00 ч.
306 02 / 40 40 463
Зъбни снимки СМДЛ ВИ КЮ ДЕНТ ЕООД Всеки Ден
От 08:30–18:30 ч.
301 0882 344 233