Новини и Съобщения

Новини и съобщения от ДКЦ 14 ЕООД

Предстои откриване на нова операционна
В ДКЦ 14 София ЕООД предстои откриване на операционна с еднодневен стационар където ще се извършват малки хирургични интервенции, които не налагат дългосрочен болничен престой. Също така се полагат грижи за пациенти, на които е проведено изследване или манипулация под анестезия.Еднодневната хирургия представлява лечебно- диагностични дейности и методи, осъществявани в рамките на един ден, които не изискват пренощуване в болница.Тя дава възможност пациентът да бъде изписан до няколко часа след извършване на оперативната намеса или направено изследване.

Профилактични прегледи за фирми
Към „ДКЦ 14 София” ЕООД извършва микробиологични изследвания от амбулаторни пациенти на свободен прием. Лабораторията участва в система за външна оценка на качеството, за което е сертифицирана. Доказват се причинители на кожни, раневи инфекции, уроинфекциии и други. Доказване на COVID – 19 , чрез PCR тест.

Ковид-19
„ДКЦ 14 София” ЕООД е официално вписана в заповедта на Министъра на здравеопазването като акредитирана лаборатория за диагностика на коронавирус чрез PCR метод и антигенен тест. Резултатите са валидни при пътувания извън страната.