• Добре Дошли

  Диагностично
  Консултативен Център 14

  Предлага специализирана извънболнична медицинска помощ
 • ДКЦ 14 сключва договори за

  Профилактика
  на фирми

  Извършва периодичини профилактични медицински прегледи съгласно Наредба №3 на МЗ и изготвяне на медицински здравни досиета на работници и служители.
Информация за лечебното заведение

"ДКЦ 14 – София" ЕООД

"ДКЦ 14 – София" ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ разположено на територията на р-н Триадица в гр. София. Целта му е удовлетворяване потребностите от здравни услуги в сферата на извънболничната медицинска помощ, повишаване качеството на живот на пациентите чрез охраняване, укрепване, възстановяване на здравето, удължаване на трудоспособността им или облекчаване и ограничаване последиците от съпътстващите ги хронични заболявания. "ДКЦ 14 – София" ЕООД разполага с медицинско оборудване и апаратура, позволяваща извършването на специализирани и високоспециализирани медицински дейности.

Д-р Милен Димов

Управител

Информация за пациенти

Зaпишете си час за преглед предварително, за да избегнете неудобствата на опашките.

Направления

14 ДКЦ има сключен договор със здравната каса (НЗОК) и работи с направления.

Нова операционна

Предстои откриването на нова операционна за да ви оперираме по-бързо и мълниеносно.